Aktualności
ATC Cargo S.A. uruchamia projekt intermodalny
27.10.2011
Rynek spedycji kontenerowej, na którym działa ATC Cargo rośnie w tempie 25% rocznie. Spółka jest odporna na sytuację makroekonomiczną - nie odczuła żadnych oznak kryzysu gospodarczego. Celem bieżącej emisji jest pozyskanie środków na projekt poszerzający portfolio usług ATC Cargo o obsługę transportu intermodalnego za pomocą specjalistycznych terminali. Projekt obejmuje budowę infrastruktury terminalowej oraz uruchomienie  regularnych połączeń port-terminal-port. Uzasadnieniem biznesowym dla zamierzonych inwestycji są rosnące koszty transportu drogowego (spowodowane wzrostem cen paliw oraz wprowadzeniem e-myta). Wybór rozwiązań intermodalnych przez rynek jest receptą na uniknięcie gwałtownego zwiększenia kosztów procesów logistycznych przez firmy. Dzialalność intermodalna ma przynieść spółce 10 mln zł zysku w ciągu najbliższych 2 lat.
Spółka regularnie realizuje i przekracza publikowane prognozy finansowe. Po zakończeniu emisji, ATC Cargoplanuje debiut na Głównym Rynku GPW w 2012 r. Spółka rozważa akwizycje podmiotów funkcjonujących na rynku niemieckim.


powrót wszystkie aktualności