Aktualności
IQ Partners. Styczeń 2012: podsumowanie miesiąca
22.02.2012


Działalność IQ Partners w pierwszym miesiącu nowego roku koncentrowała się na realizacji wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych. Oficjalnie zarejestrowane zostały dwie nowe spółki: BSS Poland i Chinese2know.com, których utworzenie IQ Partners ogłosiło w grudniu ubiegłego roku. W portfolio pojawił się również nowy, ciekawie zapowiadający się projekt KissBox rozwijany w ramach spółki 3MQ. Nowa inwestycja realizowana będzie pośrednio poprzez wehikuł inwestycyjny InQbe. W efekcie, miesiąc styczeń zamknięty został liczbą 52. spółek w portfelu. Zgodnie z zapowiedziami, IQ Partners zarejestrowało podwyższenie kapitałów zakładowych spółek Czerwony Widelec, Concerto oraz Antyweb. 


Rejestracja nowych spółek

W grudniu 2011 roku IQ Partners ogłosiło 4 nowe inwestycje za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego Ventures Hub. Na początku stycznia br. oficjalnie zarejestrowane zostały dwie z nich - BSS Poland Sp. z o.o. oraz Chinese2know.com Sp. z o.o.. W pierwszej z nich Ventures Hub objął 49.99% udziałów o łącznej wartości 800 tys zł, w drugiej natomiast 36,33% udziałów o wartości 400 tys zł.

BSS Poland zajmie się budową systemu międzybankowej wymiany informacji o dokonanych transakcjach przez klientów banków. Specjalne oprogramowanie umożliwiać będzie dokonywanie międzybankowych rozliczeń transakcji pomiędzy współpracującymi ze sobą bankami.

Chinese2know.com stworzy pierwszy na świecie kompleksowy system przeznaczony do nauki i doskonalenia znajomości języka chińskiego. Projekt będzie oparty na pięciu podstawowych filarach: edukacyjnym serwisie internetowym, programami off-line, platformą e-learningową, kursach na Facebooku oraz kursach na smartphonach.

Nowa inwestycja w e-commerce

W połowie stycznia IQ Partners podjęło kolejną decyzję inwestycyjną: za pośrednictwem inkubatora InQbe spółka zdecydowała objąć udziały w nowo utworzonej 3MQ Sp. z o.o. IQ Partners posiadać będzie pośrednio 49,97% udziałów w 3MQ o łącznej wartości 100 tys zł. 

3MQ sp. z o.o. będzie zajmowała się dostarczaniem niestandardowej usługi comiesięcznej subskrypcji „KissBox’a” (pudełka  z miniaturami produktów kosmetycznych) i udostępnianiem pełnowymiarowych wersji produktów kosmetycznych w sklepie internetowym.  

Większy kapitał w posiadanych spółkach

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, w styczniu br. zarejestrowano podwyższenie kapitałów zakładowych trzech spółek z portfela: Czerwony Widelec S.A., Concerto S.A. oraz Antyweb Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki Czerwony Widelec zwiększony został z kwoty 400 tys zł do kwoty 1.350 tys zł w drodze emisji:
a) 4.751.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
b) 4.750.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Dodatkowo, Czerwony Widelec S.A. przejął 100% udziałów w Obiadowo Sp. z o.o. Obiadowo to spółka prowadząca serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.czerwonywidelec.pl. Docelowo Obiadowo Sp. z o.o.  zostanie połączony z Czerwony Widelec S.A. W trakcie procesu połączenia Czerwony Widelec S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

W drugiej połowie stycznia br. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Antyweb z kwoty 800 tys zł do kwoty 1.000 tys zł, tj poprzez ustanowienie 2.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
Spółka Antyweb powstała we współpracy z Panem Grzegorzem Marczakiem, autorem i właścicielem jednego z najpopularniejszych blogów technologicznych w Polsce, antyweb.pl. Antyweb skupia się na działalności związanej z blogosferą i rozwijaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Kapitał zakładowy spółki Concerto powiększony został z kwoty 100 tys zł do kwoty 1.600 tys zł w drodze emisji: 
a) 7.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
b) 8.000.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Concerto S.A. prowadzi serwis wymiany płyt kompaktowych oraz winylowych - CDRoller.pl – oraz filmów – DVDRoller.pl. Spółka zadebiutuje na NewConnect w pierwszym kwartale 2012.

Częściowe zbycie udziałów w spółce M10 

Ostatnim ważnym wydarzeniem w portfelu było zbycie części akcji w M10 S.A. W wyniku tej transakcji IQ Partners za pośrednictwem InQbe posiada w spółce o 0,44% udziałów mniej tj. 42,33%. Sprzedaż związana była z zapewnieniem akcji dla animatora spółki M10 - Copernicus Securities.

Spółka M10 prowadzi działalność badawczą, rozwojową i licencyjną w obszarze tzw. automatów i algorytmów inwestycyjnych.

powrót wszystkie aktualności