Aktualności
IQ Partners inwestuje w styczniu - 4 nowe podmioty
22.02.2013

W styczniu doszło do kilku istotnych zmian w portfelu inwestycyjnym IQ Partners. Inkubator InQbe zrealizował wejścia kapitałowe do sześciu nowo powstałych spółek. Dnia 4 stycznia, spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A., Ventures Hub Sp. z o.o., podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneks do umowy o dofinansowanie.

 

Najbardziej zaawansowaną z nowo powstałych spółek jest Odbierz.to, która prowadzić będzie sprzedaż informacji o preferencjach i zwyczajach użytkowników pozyskanych w zamian za różnego rodzaju nagrody rzeczowe. IQ Partners za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 5.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 PLN. W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez wehikuł inwestycyjny InQbe sp. z o.o.25,00% udziałów w kapitale zakładowym Odbierz.to sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Kolejną ze spółek jest Motobase – serwis internetowy adresowany do kierowców i posiadaczy samochodów.  IQ Partners S.A. za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 8.000 udziałów o  wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 PLN. W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez InQBe sp. z o.o.40,00% udziałów w kapitale zakładowym Motobase sp. z o.o., co stanowi jednakowy procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Spółka QAA z siedzibą w Warszawie to spin-off projektu Gametrade.pl i dostarczać będzie użytkownikom wiedzę w postaci tutoriali oraz poradników do gier. IQ Partners S.A. za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. IQ Partners S.A. posiada poprzez InQbe sp. z o.o. 40,00% udziałów w kapitale zakładowym QAA sp. z o.o.

 

Kolejny spin-off projektu Gamtetrade.pl to spółka Gametrade Mobile, która poprzez serwis internetowy zaoferuje rekomendacje oraz informacje o grach powstających na smartfony i tablety. IQ Partners S.A. za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez InQbe sp. z o.o. 40,00% udziałów w kapitale zakładowym Gametrade Mobile sp. z o.o., co stanowi jednakowy procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Spółka AI Tools zaoferuje inteligentne oprogramowanie w modelu Software as a Service. IQ Partners S.A. za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 8.000 udziałów o  wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 PLN. IQ Partners S.A. posiada poprzez InQbe sp. z o.o.40,00% udziałów w kapitale zakładowym AI Tools sp. z o.o.

 

Ostatnią z nowych spółek jest Smart Reports - usługa dostarczająca informacje gospodarcze w postaci automatycznie tworzonych raportów. IQ Partners S.A. za pośrednictwem InQbe sp. z o.o. objął 5.600 udziałów o  wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości nominalnej 280.000,00 PLN. W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez InQbe sp. z o.o.49,99% udziałów w kapitale zakładowym Smart Reports sp. z o.o., co stanowi jednakowy procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

W dniu 4 stycznia 2013 roku, Ventures Hub Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneks do umowy o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na mocy aneksu projekt inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowany przez Ventures Hub Sp. z o.o. został przedłużony i zakończy się 31 marca 2013 roku zamiast dotychczasowej daty 31 grudnia 2012 roku. Zmianie uległa również maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją projektu i wynosić będzie 21.687.040,00 PLN a nie jak dotychczas 17.687.040,00 PLN.

 

Podpisanie aneksu oraz pozyskanie dodatkowej kwoty dofinansowania umożliwi zrealizowanie kolejnych inwestycji w projekty o wysokim potencjale wzrostu i będzie miało korzystny wpływ na wyniki działalności inwestycyjnej Ventures Hub – mówi prezes IQ Partners, Maciej Hazubski. 

 


powrót wszystkie aktualności