Aktualności
IQ Partners rejestruje kolejny wehikuł inwestycyjn
23.09.2013
W sierpniu zarejestrowała się kolejna spółka z portfela inwestycyjnego IQ Partners S.A.

 

30 sierpnia 2013 roku dokonano rejestracji spółki QAA sp. z o.o.  W spółce tej InQbe sp. z o.o. objęła 1 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 50 000,00 zł.  W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez InQbe sp. z o.o., 40,00 % udziałów w kapitale zakładowym spółka QAA  sp. z o.o. co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.


powrót wszystkie aktualności