Aktualności
IQ Partners - podsumowanie miesiąca - grudzień.
03.01.2013
Grudzień 2012 roku okazał się bardzo intensywnym okresem w portfelu inwestycyjnym IQ Partners S.A. Spółka Evilport otrzymała dofinansowanie w kwocie 342 tys. zł. z Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka. Spółka IQ Partners S.A. zainwestowała w kilka nowych projektów - najważniejsze z nich to RTime, BookLine, DebtLine. 20 grudnia 2012 roku podpisana została umowa zbycia udziałów w spółce zależnej IQ Venture Capital.

4 grudnia 2012 roku, spółka Evilport sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” z Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, na łączną kwotę 342 250, 00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu „Wdrożenie zautomatyzowanego systemu afiliacyjnego klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie kampanii reklamowych online”. Całkowity koszt tego projektu to 585 tys. zł., a jego realizacja rozpocznie się z nowym rokiem.

 

Nowa spółka w portfelu inwestycyjnym - RTime - dostarczy platformę technologiczną, kompetencje oraz wiedzę klientom, którzy chcą wykorzystywać mechanizm RTB zarówno do działań sprzedażowych jak i marketingowych. Spółka jest operatorem dedykowanego serwisu RTB, w którym oferuje nowe przedmioty.  IQ Partners S.A. objęła udziały o łącznej wartości 800 tys. zł. W rezultacie, IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez Ventures Hub sp. z o.o., 49,99% udziałów w kapitale zakładowym spółki RTime sp. z.o.o.

 

Kolejna z nowych spółek, BookLine sp. z o. o. zajmie się świadczeniem internetowych usług finansowo-księgowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie na rynek uniwersalnej, zewnętrznej obsługi księgowej o wysokiej jakości, zapewniającej klientom dostęp do dokumentów oraz danych finansowych online oraz możliwości samodzielnego analizowania danych. IQ Partners S.A. objęła udziały o łącznej wartości 814 tys. zł. W rezultacie, IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez Ventures Hub sp. z o.o., 49,99% udziałów w kapitale zakładowym spółki BookLine sp. z.o.o.

 

Spółka DebtLine sp. z o.o. z kolei prowadzić będzie działalność związaną z obsługą procesu monitoringu i egzekwowania należności handlowych w trybie online. Usługi świadczone przez spółkę można podzielić ze względu na sposób ich świadczenia na: usługi świadczone automatycznie z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz usługi świadczone z udziałem prawników. IQ Partners S.A. objęła udziały o łącznej wartości 800 tys. zł. W rezultacie, IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez Ventures Hub sp. z o.o., 49,99% udziałów w kapitale zakładowym spółki DebtLine sp. z.o.o.

 

19 grudnia 2012 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano rejestracji spółki iFood sp. z o.o. IQ Partners S.A. objęła udziały o łącznej wartości 800 tys. zł. W rezultacie, IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez InQbe sp. z o.o., 40% udziałów w kapitale zakładowym spółki DebtLine sp. z.o.o.

 

Również w grudniu została podpisana umowa zbycia 1 tys. udziałów, o łącznej wartości 1 tys. Euro,  spółki IQ Venture Capital (Cyprus). Przed podpisaniem umowy, spółka IQ Partners S.A., za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego IQ Venture Captial S.a.r.l., posiadała 100% udziałów i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.


 


powrót wszystkie aktualności