Aktualności
IQ PARTNERS - wrzesień 2012 - podsumowanie miesiąc
07.11.2012

W miesiącu wrześniu br. w portfelu inwestycyjnym IQ Partners dokonane zostały dwie zmiany. Wehikuł IQ Venture Capital, poprzez który fundusz posiada pośrednio udziały w Screen Network S.A., przeniósł na rzecz tej spółki własność 1.128.085 akcji. Oficjalnie zarejestrowana została spółka będąca jedną z nowych inwestycji dokonanych za pośrednictwem Ventures Hub, SocialPhoto Sp. z o.o.

 

W celu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Screen Network S.A. w sprawie obniżenia kapitału i umorzenia akcji, w dniu 11 września 2012 roku IQ Venture Capital s.a r.l. podpisało umowę zbycia akcji Screen Network S.A. IQ Venture Capital przeniosło na rzecz Screen Network własność 1.128.085 akcji w tej spółce. Własność akcji przenoszona jest bez wynagrodzenia. Po zarejestrowaniu wszystkich zmian w KRS IQ Partners S.A. będzie posiadał pośrednio, poprzez IQ Venture Capital s.a r.l. 1 621 927 akcji stanowiących 35,35%.


W dniu 25 września 2012 roku dokonano rejestracji spółki SocialPhoto Sp. z o.o., w której inkubator Ventures Hub sp. z o.o. objął 16.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 800.000,00 zł.  W rezultacie IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez Ventures Hub sp. z o.o., 49,99% udziałów w kapitale zakładowym SocialPhoto, co stanowi taki sam procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników.


powrót wszystkie aktualności