Aktualności
Rekordowe wyniki IQ Partners S.A.
15.11.2011
Notowany na GPW fundusz seed capital IQ Partners opublikował rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny z wyników finansowych Grupy za III kwartał 2011 roku. Dzięki intensywnej działalności inwestycyjnej wyniki za ujęty w raporcie okres okazały się wyższe niż za cały 2010 rok. Czytaj więcej.

powrót wszystkie aktualności