Firma
 
Estero jest agencją wyspecjalizowaną w prowadzeniu kompleksowych działań z zakresu komunikacji finansowej i relacji inwestorskich.

Współpraca z nami może mieć:
  • charakter projektowy, w ramach którego koncentrujemy się na wsparciu informacyjno - promocyjnym transkacji pozyskiwania kapitału przez spółki (zazwyczaj w drodze prywatnych lub publicznych emisji akcji) 
  • bądź polegać na bieżącej obsłudze obowiązków giełdowych oraz komunikacji spółek publicznych z rynkiem kapitałowym.
Grupą docelową prowadzonych działań są w pierwszym rzędzie inwestorzy oraz akcjonariusze spółki (indywidualni i instytucjonalni), a także kreujące ich opinie media oraz pozostali interesariusze.
 

Charakteryzuje nas unikalne połączenie trzech czynników:


doswiadczenieDoświadczenia - przez które rozumiemy praktyczną znajomość rynku, obowiązujących na nim regulacji, zasad ładu korporacyjnego, technik i metod działania w obszarze relacji inwestorskich. Posiadamy różnorodne doświadczenia z różnych stron barykady, wyniesione zarówno z bezpośredniej współpracy ze spółkami publicznymi i spółkami planującymi debiut giełdowy, jak też wspierającymi je agencjami doradztwa komunikacyjnego, doradcami finansowymi i prawnymi, dostawcami usług reklamowych i technologicznych, a także mediami, regulatorami i organizacjami branżowymi.
relacjeRelacji - więzi opartych na osobistych kontaktach w środowisku szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Zdajemy sobie sprawę  jak często osobiste zrozumienie i zaufanie stanowią klucz do sukcesu w świecie finansów. Naszym atutem są relacje z osobami podejmującymi istotne decyzje inwestycyjne oraz liderami opinii. 


technologie

Technologii - legitymujemy się bogatym doświadczeniem w stosowaniu na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym narzędzi multimedialnych i interaktywnych. Posiadmy silne zaplecze w środowisku nowych mediów, które stają się coraz bardziej popularnymi i efektywnymi instrumentami komunikacyjnymi.