Kontakt z nami

Estero Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawabiuro@estero.pl


NIP: 701 030 78 38
REGON: 143338248
KRS: 0000394135
Jakub Fijewski
tel. + 48 516 450 060
jakub.fijewski@estero.pl
Estero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 (00-613 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, Sąd Gospodarczy - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394135, posiadającą numer NIP: 701-030-78-38; REGON: 143338248