Analiza
  • badanie rynku i analiza zainteresowania nabyciem akcji bądź innych papierów wartościowych spółki przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
  • przygotowanie optymalnej struktury emisji i oferty kierowanych na rynek przez spółkę
  • opracowywanie wycen i analiz finansowych spółki w oparciu o własne zaplecze analityczne (weryfikowanej następnie w oparciu o prowadzone działania marketingowe i book building (budowę księgi popytu)
  • sporządanie prognoz dot. wyników i przyszłości spółki publikowanych w dokumentach informacyjnych
  • współpraca z analitykami domu maklerskiego w zakresie przekazywania informacji koniecznych do sporządzenia inicjującego raportu analitycznego