Doradztwo komunikacyjne
  • opracowanie strategii działań z zakresu komunikacji finansowej i relacji inwestorskich (analiza obecnej struktury akcjonariatu, strategia osiągnięcia struktury pożądanej)
  • przeprowadzenie audytu komunikacyjnego i wizerunkowego spółki
  • przygotowanie oraz aktualizacja (w oparciu o bieżącą sytuację) listy najbardziej typowych i trudnych pytań wraz z sugerowanymi kierunkami odpowiedzi, z którymi może zetknąć się spółka na rynku kapitałowym
  • reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych (wyjaśnienia w formie komunikatu giełdowego lub tekstu prasowego, spotkania - rola rzecznika prasowego)
  • bieżące wsparcie komunikacyjne zarządu i przedstawicieli spółki w zakresie prowadzonej działalności na rynku kapitałowym
  • doradztwo w zakresie wykorzystywania nowych narzędzi komunikacyjnych (internet, media elektroniczne) pod kątem optymalnego doboru do osiągnięcia założonych celów
  • opracowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych (broszury, ulotki, informatory etc.)