Działania komunikacyjne
 • przeprowadzenie audytu wizerunkowego spółki i rynku, na którym działa
 • opracowanie strategii i polityki informacyjnej spółki
 • przygotowanie kompendium wiedzy o spółce 
 • tworzenie prezentacji inwestorskich
 • druk i dystrybucja prospektu emisyjnego
 • tworzenie, druk i dystrybucja pozostałych materiałów informacyjnych i promocyjnych (prezentacje, film korporacyjny, broszury, ulotki etc.)
 •  tworzenie i prowadzenie sekcji relacje inwestorskie na stronie internetowej spółki (zakres i struktura informacji, wkład merytoryczny - przygotowanie i aktualizacja treści)
 • organizacja procesu roadshow - serii spotkań indywidualnych i grupowych z inwestorami instytucjonalnymi (analitykami biur maklerskich, analitykami i zarządzającymi funduszami) i indywidualnymi
 • organizacja briefingów i konferencji prasowych
 • organizacja imprez wyjazdowych w siedzibie / na terenie spółki
 • prowadzenie komunikacji z mediami w charakterze rzecznika prasowego spółki
 • przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych oraz publikacji dot. spółki i kolejnych etapów IPO (publikacja prospektu emisyjnego, rozpoczęcie i zakończenie budowy księgi popytu, rozpoczęcie i zakończeniue zapisów na akcje, ustalenie ceny emisyjnej i ewentualnie stopy redukcji)
 • organizacja debiutu na GPW, w tym przygotowanie Sali Notowań / Sali NewConnect (wraz z ew. wcześniejszymi wizytami na GPW przed debiutem)