Organizacja projektu
  • doradztwo w zakresie tworzenia konsorcjum doradczego - wyboru odpowiednich doradców: finansowego, prawnego, oferującego, audytora, innych (zgodnie z zaistniałymi potrzebami); organizacja przetargów dot. wyboru i negocjacje z wyłonionymi podmiotami
  • opracowanie harmonogramu działań przygotowawczych poprzedzających wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany bądź do alternatywnego systemu obrotu
  • koordynacja działań konsorcjum doradczego