Regulacje i obowiązki informacyjne
  • szkolenie z zakresu compliance - obowiązki informacyjne, informacje znaczące i poufne, prognozy wyników finansowych, rygory i sankcje komunikacyjne
  • obsługa programów ESPI i EBI
  • publikacja raportów bieżących i okresowych
  • opracowywanie raportów bieżących i okresowych we współpracy ze spółką 
  • opracowanie i aktualizacja strony internetowej relacji inwestorskich spółki
  • reprezentowanie i wsparcie spółki w kontaktach z regulatorami rynku kapitałowego
  • bieżąca współpraca z zarządem, dyrektorem finansowym, działem relacji inwestorskich