Relacje z inwestorami indywidualnymi
  • stworzenie i aktualizacja listy znaczących inwestorów indywidualnych stanowiących akcjonariat spółki
  • monitorowanie aktywności inwestorów na forach internetowych najpopoluarniejszych portali finansowych i gospodarczych
  • aktywne działania komunikacyjne na w/w forach
  • odpowiadanie na pytania inwestorów kierowane do spółki bezpośrednio, na forach internetowych, bądź w ramach inicjatyw medialnych (np. Akcja Inwestor)
  • organizacja spotkań ze znaczącymi akcjonariuszami
  • organizacja i promocja transmisji i konferencji online
  • współpraca ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
  • organizacja obecności spółki na wydarzeniach organizowanych przez SII, GPW, SEG oraz inne organizacje branżowe (Wall Street, NewConnect Convention, IPO Day etc).