Relacje z inwestorami instytucjonalnymi
  • stworzenie listy analityków zainteresowanych spółką 
  • przygotowywanie prezentacji inwestorskich
  • organizacja spotkań i prezentacji typu roadshow
  • organizacja spotkań idnywidualnych z analitykami i zarządzającymi funduszami
  • organizacja prezentacji wyników finansowych
  • bieżąca współpraca z analitykami buy-side i sell-side w zakresie tworzenia rekomendacji inwestycyjnych 
  • doradztwo w zakresie kształtowania optymalnej struktury akcjonariatu (stopień zaangażowania inwestorów finansowych)