Relacje z mediami
 • szkolenie medialne dla zarządu i reprezentantów spółki
 • opracowanie listy dziennikarzy zainteresowanych spółką  bieżąca współpraca z mediami w charakterze rzecznika prasowego
 • monitoring mediów przeprowadzany w mediach tradycyjnych i elektronicznych pod kątem branży, spółki oraz osób zasiadających w jej organach zarządzających i nadzorujących
 • bieżące raportowanie informacji dot. obecności spółki w mediach
 • klasyfikacja publikacji medialnych pod kątem zagrożeń i alertów informacyjnych oraz oddziaływania na wizerunek i wycenę spółki (informacje pozytywne/negatywne/neutralne)
 • interweniowanie w przypadku pojawienia się publikacji oddziaływujących w sposób negatywny na wizerunek i wycenę spółki
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach: formułowanie sprostowań, doradztwo w zakresie dementowania nieprzychylnych i nieprawdziwych informacji
 • opracowywanie i dystrybucja informacji prasowych
 • organizacja briefingów i konferencji prasowych
 • organizacja indywidualnych spotkań zarządu z dziennikarzami
 • inspirowanie artykułów prasowych i organizacja wystąpień w telewizyjnych mediach biznesowych